2364 Ócsa Szabadság tér 4.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: hatosag.ocsa / 39 megtekintés

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében történő gyermek háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó feladatkör:
Ócsa 2. számú gyermek háziorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása.

A feladat ellátásának helye:
Ócsa, Szabadság tér 4. (Egészségház) háziorvosi rendelő

1.) Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• orvosi egyetemi végzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
• vállalkozási formában történő ellátás miatt a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei
meglétének igazolása az engedélyező szerv részéről,
• előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak.

2.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget
igazoló dokumentum) másolata.
• Részletes szakmai önéletrajz.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a
büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata.
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
• A praxisjogról vagy az engedélyezés feltételeinek fennállásáról szóló igazolás.
• A pályázó adatkezelési nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat
véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő
elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.

3.) A praxisjog megszerzése:
• A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján
szerezhető meg.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének ideje:
2022. január 1. napjától folyamatos, a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton egy példányban Bukodi Károly polgármesternek címezve
(Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „2. számú gyermek háziorvosi körzet pályázat”
Vagy e-Papíron keresztül (epapir.gov.hu), amelyhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.
A címzettnél Ócsa Város Önkormányzatát szükséges kiválasztani.

A praxisról további tájékoztatás kérhető: dr. Molnár Csaba jegyzőtől (telefon: 06/29/378-125)

 • Listing ID: 3034
 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság,
  • orvosi egyetemi végzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény
  végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi
  szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
  szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
  • vállalkozási formában történő ellátás miatt a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei
  meglétének igazolása az engedélyező szerv részéről,
  • előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és szakképzettséget
  igazoló dokumentum) másolata.
  • Részletes szakmai önéletrajz.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel az orvosi feladatokat ellátó igazolja a
  büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
  jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata.
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
  • A praxisjogról vagy az engedélyezés feltételeinek fennállásáról szóló igazolás.
  • A pályázó adatkezelési nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat
  véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
  • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
  a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő
  elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban Bukodi Károly polgármesternek címezve
  (Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) kell benyújtani.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „2. számú gyermek háziorvosi körzet pályázat”
  Vagy e-Papíron keresztül (epapir.gov.hu), amelyhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.
  A címzettnél Ócsa Város Önkormányzatát szükséges kiválasztani.

  A praxisról további tájékoztatás kérhető: dr. Molnár Csaba jegyzőtől (telefon: 06/29/378-125)
 • Megye: Pest
 • Város: Ócsa
 • Email: polghiv@ocsa.hu
 • Telefon: 06/29/378-125
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 6-800 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Ócsa Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos