2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Perkata Nagykozseg Onkormanyzata / 16 megtekintés

Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az II. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet, valamint iskolaorvosi szolgálat ellátására. Ellátandó lakosságszám: 1930 fő. A körzet vállalkozási formában ellátható.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
A háziorvosi rendelőt és berendezéseit az önkormányzat biztosítja.
Illetmény: Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet alapján.
A pályázat elbírálásáról Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre köt feladat-ellátási szerződést.
A pályázattal kapcsolatban Oláh István alpolgármesternél lehet érdeklődni a 06-25-507-570-es telefonszámon.

 • Listing ID: 2869
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  • büntetlen előélet
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvényben, a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 II.25. EüM rendeletben előírt feltételek megléte
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság
  • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata
  • nyilvántartás igazolása
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • egészségügyi alkalmassági igazolás
  • vállalkozási formától függően igazolás a nyilvántartásról
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Oláh István ügyvivő alpolgármester Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 • Megye: Fejér
 • Város: Perkáta
 • Email: hivatal@perkata.hu
 • Telefon: 06-25-507-570
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1930
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Perkáta Nagyközség Önkormányzata