2613 Rád, Petőfi út 11.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: RadOnkormanyzat / 42 megtekintés

Rád Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis 2023. június 1-től 6 hónap időtartamra helyettesítésben, a későbbiekben esetlegesen véglegesen, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő betöltésére.
Feladatellátási körzet Rád-Penc települések, kb. 3.500 fő
A praxis ellátásához egy önálló, modern, jól felszerelt, eszközökkel ellátott, új építésű rendelő áll rendelkezésre.
Az önkormányzat lehetőséget biztosít, hogy a fogorvos fogszakorvosi magánrendelést folytasson a térítésmentes fogorvosi alapellátás mellett.

Az önkormányzat bérleti díj fizetésétől eltekint, a rezsiköltség fizetési kötelezettség a vállalkozó fogorvost terheli. A feladatellátáshoz szükséges asszisztenciát a vállalkozó fogorvos biztosítja.

Pályázati feltétel: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II: törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
2. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
3. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előélete, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságat igazoló okmány másolata,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
7. az Állami Egészségügyi ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státus) igazolása,
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Lieszkovszki Gábor polgármester nyújt, a 0627/528-580 telefonszámon vagy a hivatal@rad.hu e-mail címen.

 • Listing ID: 9401
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltétel: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II: törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  2. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
  3. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előélete, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságat igazoló okmány másolata,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  7. az Állami Egészségügyi ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státus) igazolása,
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: Rád Község Önkormányzata 2613 Rád, Petőfi út 11.
  Elektronikusan: hivatal@rad.hu
 • Megye: Pest
 • Város: Rád
 • Email: hivatal@rad.hu
 • Telefon: 0627528580
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.06.01.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.
 • Hirdető neve: Rád Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: azonnal