2898 Kocs, Komáromi út 5.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: KocsPh / 26 megtekintés

Kocs Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis azonnali kezdéssel helyettesítésben, a későbbiekben esetlegesen véglegesen, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő betöltésére.
Feladatellátási körzet Kocs település, kb. 2.500 fő
A praxis ellátásához egy önálló, felszerelt, eszközökkel ellátott rendelő áll rendelkezésre.
Az önkormányzat lehetőséget biztosít, hogy a fogorvos fogszakorvosi magánrendelést folytasson a térítésmentes fogorvosi alapellátás mellett.
Az önkormányzat bérleti díj fizetésétől eltekint, a rezsiköltség fizetési kötelezettség a vállalkozó fogorvost terheli. A feladatellátáshoz szükséges asszisztenciát a vállalkozó fogorvos biztosítja.

Pályázati feltétel: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II: törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
2. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
3. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előélete, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
7. az Állami Egészségügyi ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státus) igazolása,
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Simon László polgármester nyújt, a 0634/471-243 telefonszámon vagy a polgarmester@kocs.hu e-mail címen.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: Kocs Község Önkormányzata 2898 Kocs, Komáromi út 5.
Elektronikusan: ph@kocs.hu

 • Listing ID: 9442
 • Megye: Komárom-Esztergom
 • Város: Kocs
 • Email: jegyzo@kocs.hu
 • Telefon: 34/471-243
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2500
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Kocs Község Önkormányzata