2898 Kocs, Komáromi út 5.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: KocsPh / 391 megtekintés

Pályázati felhívás Kocs I. és II.számú vegyes háziorvosi körzetének (a két körzet összevonható) betöltésére

Kocs Község Önkormányzata pályázatot hirdet I. és II. számú vegyes háziorvosi körzeteinek ellátására az alábbiakban részletezett pályázati feltételekkel.
Az önkormányzat a nyertes pályázó számára igény esetén bérlakást biztosít.
A orvosi eszközökkel és berendezési tárgyakkal felszerelt orvosi rendelő a 2898 Kocs, Komáromi út 2. szám alatti épületében található. Az ingyenes (rezsiköltség fizetendő) használatba adott rendelőhelyiségen túl az eszközök és berendezési tárgyak biztosításának feltételei a felek közötti megegyezés tárgyát képezik.
• Pályázati feltételek: A praxist az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében lehet betölteni gazdálkodó szervezeti formában – egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdálkodó szervezetként – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a felnőtt háziorvosi munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképesítés birtokában.
Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakorvosi szakképesítéssel, de egyébiránt megfelel a Rendelet 11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, lehetőség van az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett Praxisprogramokba történő bekapcsolódásra.

• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó:
o önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
o az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,
o az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,
o három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
o egészségügyi alkalmasság igazolása,
o a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
o a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
o a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.

• A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő címen:
• Kocsi Községi Önkormányzat
• Simon László polgármester
• 2898 Kocs, Komáromi út 5.
• A borítékra, kérjük, írják rá: Háziorvosi körzet pályázata
• Megye: Komárom-Esztergom
• Község: Kocs
• Email: polgarmester@kocs.hu
• Telefon: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Simon László polgármestertől 06-34-471-243 telefonszámon.
• Ellátandó lakosságszám (kártya): 2500
• Ellátandó települések száma: Egy település
• Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
• A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását majd a szükséges feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.
• Kategória: Háziorvosi
• Típusa: Vegyes
• A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.
• Hirdető neve: Kocs Község Önkormányzata
• A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázati dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

 • Listing ID: 2887
 • Megye: Komárom-Esztergom
 • Város: Kocs
 • Email: polgarmester@kocs.hu
 • Telefon: +36/30/5647432
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2500
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Kocs Község Önkormányzata