3016 Boldog, Turai út 2.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: boldog / 68 megtekintés

Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi körzetének ellátására vállalkozás keretében feladat-ellátási szerződés megkötésével vagy az önkormányzattal egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésével, területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.
Ellátandó lakosságszám: 2503 fő
Ellátandó terület: Boldog község és külterülete
Kategória: Háziorvos
Típusa: felnőtt
Munkavégzés helye: 3016 Boldog, Turai út 2.
A rendelő önkormányzati tulajdonban áll, a háziorvos részére térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre az önkormányzat.
A rendelő felújított, jól felszerelt, informatikai rendszerrel ellátott.
Szolgálati lakás biztosított.
A praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át az Önkormányzat a nyertes pályázó részére.
Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást külön indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 10289
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II törvény e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormány rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormány rendeletben előírt egyéb feltételek, -az önkormányzattal kötött -feladat ellátási szerződés szerint.
  2. Magyar állampolgárság
  3. Büntetlen előélet
  4. Cselekvőképesség
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  6. Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
  7. Egyéni vállalkozói vagy társas vállalkozási jogviszony
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot
  2. Orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai
  3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  4. Orvosok országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
  5. Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata
  6. Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról
  7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
  8. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
 • A pályázat benyújtásának módja: – postai úton Boldog Község Önkormányzata Püspöki Istvánné polgármesternek címezve: 3016 Boldog, Kossuth Lajos út 8., a borítékon kérjük feltüntetni: „ felnőtt háziorvosi körzet.”
  – elektronikus úton a polgarmester@boldog.hu e-mail címen keresztül
  – személyesen Püspöki Istvánné polgármesternél Boldog Község Polgármesteri Hivatalában
  További információ: 06-37/355-022 Püspöki Istvánné polgármester
 • Megye: Heves
 • Város: Boldog
 • Email: polgarmester@boldog.hu
 • Telefon: 37/355-022
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2503
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.10.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.15.
 • Hirdető neve: Boldog Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.26.