3837 Felsőgagy Rákóczi utca 22.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Felsogagy Kozseg Onkormanyzata / 41 megtekintés

A pályázat elbírálása:

• A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően, Képviselő-testület ülésen történik. A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően, azonnal.

 • Listing ID: 2939
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  • a praxis vállalkozói formában való működtetése,
  • büntetlen előélet,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  • Orvosok Országos Nyilvántartásban vételéről igazolás
  • egészségügyi alkalmasságát igazoló okirat másolata
  • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázat benyújtásának módja: • a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Felsőgagy Község Polgármesterének: 3837 Felsőgagy Rákóczi u. 78.
  • A borítékra kérjük feltüntetni: Háziorvosi pályázat”
  • Egyéb információt Kótai Aladár polgármester nyújt: a 30/413-4301 telefonszámon, vagy a felgagy@gmail.com címen.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Felsőgagy
 • Email: felgagy@gmail.com
 • Telefon: 06-30/413-4301
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 650
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.01.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.12.31.
 • Hirdető neve: Felsőgagy Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.12.31.