3994 Pálháza, Dózsa György út 151.

 Vegyes háziorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Szebeni Endre / 59 megtekintés

A feladatellátás vállakozói formában, a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulással kötendő feladat-ellátási szerződés alapján történik. A feladatellátás a Füzérkomlósi Háziorvosi rendelőben (3997 Füzérkomlós, dr. Molnár út 20.) történik. A háziorvosi rendelő korszerű berendezéssel és eszközökkel felszerelt. A háziorvosi alapellátás körébe tartozó feladatok finanszírozására a nyertes pályázó közvetlenül Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel köt szerződést. A háziorvosi alapellátás nyújtásához szükséges rendelő és a benne lévő eszközök használatára bérleti szerződés keretében kerül sor bérleti díj ellenében. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csató Szabolcs munkaszervezet-vezető nyújt a 06-47-370-001-es telefonszámon.
Pályázati feltételek:
-egészségügyi szolgálati jogviszony vagy vállalkozás keretében történő működtetés
-a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/200. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (háziorvosi szakképesítés)
-az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
-a háziorvosi, gyermek háziorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
-büntetlen előélet, cselekvőképesség
-egészségügyi alkalmasság
-Magyar Orvosi Kamarai tagság
Pályázathoz csatolni kell:
-részletes szakmai önéletrajz
-iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-nyilatkozat praxis vállalkozói formában történő működtetésére
-egyéni vállakozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat
-Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
-egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
-illetékes hatóság részére kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak
-a pályáztató hozzájárulási nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek
-nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja
A megbízás időtartama: A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társuláshoz címzett – 3994 Pálháza, Dózsa György út 151. – lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni. “pályázat háziorvosi alapellátás működtetésére”.

 • Listing ID: 4472
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Pálháza
 • Email: palhaza.hiv@gmail.com
 • Telefon: 06-47-370-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1130
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás