3994 Pálháza Dózsa György út 151.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szebeni Endre / 331 megtekintés

A feladatellátás vállalkozói formában, a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulással kötendő feladat-ellátási szerződés alapján történik. A feladatellátás a Dr. Kárpát György Egészségügyi Központban (3994 Pálháza, Dózsa György út 43.) kialakított fogorvosi rendelőben történik. A fogorvosi rendelő korszerű újonnan beszerzett fogászati székkel, valamint eszközökkel rendelkezik. A fogorvosi alapellátás körébe tartozó feladatok finanszírozására a nyertes pályázó közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel köt szerződést. A fogorvosi alapellátás nyújtásához szükséges rendelő és a benne lévő eszközök használatára bérleti szerződés keretében kerül sor bérleti díj ellenében.

A praxis betöltéséhez letelepedési pályázati támogatás vehető igénybe.

A pályázat kiírással kapcsolatban további információt Csató Szabolcs munkaszervezet-vezető nyújt a 06-47-370-001-es telefonszámon.

 • Listing ID: 3342
 • Pályázati feltételek: - egészségügyiszolgálati jogviszony vagy vállalkozás keretében történő működtetés,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (fogorvosi szakképesítés)
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2013. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  - büntetlen előélet, cselekvőképesség
  - egészségügyi alkalmasság
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
  - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - illetékes hatóság részére kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - a pályáztató hozzájárulási nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek,
  - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társuláshoz címzett – 3994 Pálháza, Dózsa György út 151. – lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni. „pályázat fogorvosi alapellátás működtetésére”.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Pálháza
 • Email: palhaza.hiv@gmail.com
 • Telefon: 06-47-370-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3727
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.15.
 • Hirdető neve: Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követően a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási tanácsának soron következő ülése