4244 Újfehértó, Szent István út 10.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: vachler.peter / 56 megtekintés

1. melléklet ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 177/2023. (IX.26.) SZÁMÚ HATÁROZATÁHOZ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó településrész: Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 8/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott 2. számú házi gyermekorvosi körzet (https://or.njt.hu/eli/v01/732473/r/2016/8 ).
Működtetés formája: egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként.
Feladatellátás helye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú, orvosi rendelő.
Pályázati feltételek: A feladatellátásra a vonatkozó jogszabályokban /különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítési előírásoknak, továbbá az az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben/ előírt feltételeknek való megfelelés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, a gyermek háziorvosi tevékenység végzésére jogosító, végzettséget igazoló okirat másolata, vállalkozói tevékenységet, vagy társas vállalkozásban betöltött tagságot igazoló dokumentum, egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Egyéb információk:
Megye: Szabolcs – Szatmár – Bereg Vármegye, Újfehértó Város Önkormányzata, ellátandó lakosságszám: 705 , ellátandó települések száma: egy településrész, területi ellátási kötelezettséggel: igen, feladatellátás kezdő időpontja: 2024.01.01., a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően, kategória: háziorvosi, típusa: gyermek. Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogának átruházása megállapodás tárgyát képezi a még jelenleg ellátást végző háziorvossal. A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.15. Az Önkormányzat ingyenes jogcímen biztosítja a rendelő használatát, a közműszolgáltatások ellenértékét a szolgáltató fizeti. A feladatellátáshoz szükséges eszközök használatát az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a szolgáltató részére. A pályázatot a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottsága véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázót, hogy a feladatellátási szerződés megvalósulása céljából, a szerződés teljesítése jogcímen a személyes adatait kezeli. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított öt év. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információ a www.ujfeherto.hu weboldalon érhető el.

 • Listing ID: 11365
 • Pályázati feltételek: A feladatellátásra a vonatkozó jogszabályokban /különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítési előírásoknak, továbbá az az önálló orvosi Tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben/ előírt feltételeknek való megfelelés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, a gyermek háziorvosi tevékenység végzésére jogosító, végzettséget igazoló okirat másolata, Vállalkozói tevékenységet, vagy társas vállalkozásban betöltött tagságot igazoló dokumentum, egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
 • Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
 • Város: Újfehértó
 • Email: polghiv@ujfeherto.hu
 • Telefon: 0642290000
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 705
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.01.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.15.
 • Hirdető neve: Újfehértó Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.29.