5. sz. házi gyermekorvosi körzet - 20M letelepedési támogatással + lakhatási támogatással

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellát / 45 megtekintés

Pápa Város 4. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában, igény esetén szolgálati jogviszonyban
– ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel, (csak hétköznap 17.00-20.00 között)
– az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A körzet tartósan betöltetlen 20M forint letelepedési támogatás vehető igénybe.
Lakhatáshoz max. havi 200.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat pályázat alapján, maximum 3 évig.
Praxisjoggal rendelkező orvos esetén az elvesző praxisjog ellentételezésére 10M forint támogatást biztosít.

 • Listing ID: 3294
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
  - az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „4. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Pápa
 • Email: alapellatas@papa.hu
 • Telefon: +36306480846
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázati elbírálást követően akár azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02.10.
 • Hirdető neve: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő képviselőtestületi ülés