5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: besenyszog / 46 megtekintés

Besenyszögön 1780 fős 02. számú vegyes háziorvosi praxis betöltésére keresünk háziorvost. A rendelő korszerű, teljesen felújított formában van a kötelező alapfelszereléseken felül is jól ellátott eszközökkel. Érdeklődés esetén bővebb tájékoztatást Balogh Zoltán polgármester nyújt a 56/487-002-es telefonszámon.

 • Listing ID: 9056
 • Pályázati feltételek: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg. A háziorvosi praxis több mint egy éve betöltetlen, helyettesítéssel ellátott így letelepedési pályázat benyújtható rá a NEAK-nál. Büntetlen előélet, cselekvőképesség, B kategóriás járművezetői engedély.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok, továbbá az egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az annak megkéréséről szóló iratmásolatot, igazolás a Magyar Orvosi Kamarai tagságról. A pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. Nyilatkozatot szükséges csatolni, ha a pályázó kéri, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot elektronikus úton a titkarsag@besenyszog.hu e-mail címre lehet benyújtani postán vagy személyesen a Besenyszög Város Önkormányzata 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. címre. A benyújtott pályázati anyagok elbírálása Képviselő-testületi ülésen történik.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Besenyszög
 • Email: titkarsag@besenyszog.hu
 • Telefon: 56/487-002
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1780
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. 05.15.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Besenyszög Város Önkormányzata