5233 Tiszagyenda, Szent Mihály út 20.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Tgyenda / 35 megtekintés

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Pisók István polgármesternél a 06/30-9494204 vagy az 56/439-122 telefonszámon, személyesen Tiszagyenda Község Önkormányzatánál 5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 20.
E-mail cím: tgy.phivatal@dunaweb.hu

 • Listing ID: 3047
 • Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak feltételeknek való megfelelés,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés
  - a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelés
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  - vállalkozói formában való működtetés vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban való működtetés
  - büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
  - a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata, amennyiben vállalkozás formájában kerül a feladat ellátásra
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, írásban, egy példányban kell benyújtani.
  Cím: Tiszagyenda Községi Önkormányzata, Pisók István polgármester, 5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 20. Tel.: 56/439-122
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Tiszagyenda
 • Email: tgy.phivatal@dunaweb.hu
 • Telefon: +3656439122
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1034
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötése, szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.10.31.
 • Hirdető neve: Tiszagyenda Községi Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.30.