5430 Tiszaföldvár, Szondy Vezér út 30. – gyermekorvosi rendelő.

 Gyerek háziorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Tiszaföldvár Város Önkormányzata / 40 megtekintés

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázatot ír ki Tiszaföldvár Város I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására, területi ellátási kötelezettséggel

Ellátandó feladatok:

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt gyermekorvosi feladatok, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
• az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok.
Ellátandó településrész: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.27.) számú rendelete 2. számú mellékletében megállapított közterületjegyzék szerint.

Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint, vagy az egészségügyi szolgálat jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. melléklete szerinti bértábla alapján.

Pályázati feltételek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
• képesítést igazoló okiratok másolata,
• a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított – 3 hónapnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítvány amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy az adott foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll,
• az Egészségügyi Dolgozók Működési Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló határozat másolata,
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről szóló igazolás, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában rész vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázat elbírálásnak határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2022. július 31.

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban „Gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel – Hegedűs István polgármesternek címezve ( 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. )

A feladat ellátás kezdete: a véglegessé vált praxisengedély megszerzését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló kinevezés alapján azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Hegedűs István polgármestertől, a 06 56 470-017/9 telefonszámon.

Egyéb információk:
• Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
• A meghirdetett gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
• Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

 • Listing ID: 4493
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Tiszaföldvár
 • Email: igazgatas@tiszafoldvar.hu
 • Telefon: 06 56 470-017/9
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 848
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Tiszaföldvár Város Önkormányzata