5720. Sarkad, Kossuth utca 27.

 Háziorvos / fogorvos praxist kínál / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: pinter.magdolna / 31 megtekintés

Sarkad Város Önkormányzata pályázatot hirdet gyermek háziorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Ellátandó gyermek létszám: 560 fő

Pályázati feltételek:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet (továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § szerinti szakképesítés megléte
2. az EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatásgyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
3. büntetlen előélet
4. cselekvőképesség
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság
6. egészségügyi alkalmasság
7. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. részletes szakmai önéletrajz
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
3. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
5. vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, abba beletekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: érvényes pályázat beérkezését követő Képviselő-testületi ülésen
A pályázat benyújtásának módja: postai úton egy példányban Sarkad Város Önkormányzata 5720. Sarkad, Kossuth utca 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető a titkarsag@sarkad.hu email címen vagy a 06/66/585-710-es telefonszámon
Területi ellátási kötelezettség: igen
Jogviszony kezdete: a pályázó praxisjogának megszerzéséről szóló határozat véglegessé válását követően
Jogviszony jellege területi ellátási kötelezettség szerinti ellátás egészségügyi ellátási szerződés megkötésével vállalkozó háziorvosként
Kategória: gyermek háziorvosi
Típusa: gyermek háziorvosi körzet
Leírás: Sarkad Város Önkormányzata 3. számú gyermek háziorvosi körzet. A praxis 2015 óta tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott
A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg
A nyertes pályázónak a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásban nem kell részt vennie.
A gyermek háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő rendelő és alapbútorzat, valamint a körzet ellátásához szükséges, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt tárgyi, esetleg személyi feltételek biztosítása Sarkad Város Önkormányzatával kötött megállapodás szerint történik
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el

 • Listing ID: 3980
 • Megye: Békés
 • Város: Sarkad
 • Email: titkarsag@sarkad.hu
 • Telefon: 66585713
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 560
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Ár: térítésmentesen szerezhető meg a praxisjog
 • Hirdető neve: Sarkad Város Önkormányzata