6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1/B.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: Kiskunhalas Varos Onkormanyzata / 43 megtekintés

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony vagy közreműködői szerződés alapján
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kiskunhalas VI. számú gyermek háziorvosi körzetének ellátása, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony vagy közreműködői szerződés keretében is ellátható.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései, a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet az irányadók.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik. A pályázókat Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestere hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 • Listing ID: 4579
 • Pályázati feltételek: - Egyetem,
  - az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  - felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
  - Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  - saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát, nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmassági igazolás,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  - a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/500/2022, valamint a munkakör megnevezését: gyermek háziorvos.
  vagy
  - Személyesen: Fülöp Róbert polgármester, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kiskunhalas
 • Email: turine.e@kiskunhalas.hu
 • Telefon: 06-77/523-165
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.
 • Hirdető neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 04.