7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Bataszek Varos Onkormanyzata / 267 megtekintés

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a területi ellátási kötelezettséggel működő IV. háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában való ellátására.
Munkakör és munkahely megnevezése:
Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 26/2016. (XII. 19.) önk.-i rendelete 1. mellékletében meghatározott IV. háziorvosi körzethez tartozó lakosság ellátása a Bátaszék, Kossuth u. 54. szám alatti rendelőben.
A tevékenység végzésének formája: területi ellátási szerződés mellett vállalkozóként.
A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
A nyertes pályázónak a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.
A praxis 2020. december 6. napjától betöltetlen.
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő- testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
További információ kérhető: Kondriczné dr. Varga Erzsébettől a 74/591-918-as telefonszámon.

 • Listing ID: 3363
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet
  - az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítés és egyéb feltételek megléte
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakirányú végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatát,
  - részletes szakmai önéletrajzot,
  - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Bátaszék Város Önkormányzata 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. (a borítékon feltüntetve: „háziorvosi pályázat”)
 • Megye: Tolna
 • Város: Bátaszék
 • Email: hivatal@bataszekph.hu
 • Telefon: 06 74 591 918
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1668
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb a körzet betöltésére vonatkozó döntés meghozataláig
 • Hirdető neve: Bátaszék Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 60 napon belül