8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 7.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Vertesacsa Kozseg Onkormanyzata / 137 megtekintés

A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK:
• A feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött szerződés alapján történik.
• Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja kivéve az eszközkarbantartást, és a veszélyes hulladék szállítást.
• Frissen felújított, energia takarékos szolgálati lakás biztosított.

A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely az önkormányzattal kötött
szerződésben foglalt időponttól tölthető be.

A képviselő-testület fenntartja magának az a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 3798
 • Pályázati feltételek: • vállalkozás keretében történő működtetés;
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  • büntetlen előélet;
  • cselekvőképesség;
  • egészségügyi alkalmasság;
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • A pályázati feltételeknél meghatározott iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolata.
  • Önéletrajz, ezen belül részletes szakmai életrajz.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Egyéb végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolata.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület ülése során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXI. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (Amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra.)
  • A pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek.
  • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban postára adni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: " Háziorvos praxis".
  A pályázatokra az alábbi címet kell feltüntetni: Vértesacsa Község Önkormányzata Polgármestere 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u.2.
 • Megye: Fejér
 • Város: Vértesacsa
 • Email: hivatal@vertesacsa.hu
 • Telefon: 06704508779
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1884/1866
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.07.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.15. illetve folyamatos
 • Hirdető neve: Vértesacsa Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.20. illetve a pályázat beérkezését soron követő Képviselő-testületi ülés