8130 Enying Szabadság Tér 7.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: foldesid / 716 megtekintés

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az I. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet ellátására. A körzet vállalkozási formában ellátható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A háziorvosi rendelőt és berendezéseit az önkormányzat biztosítja.

Illetmény: Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat elbírálásáról Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt . A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.

Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre köt feladat-ellátási szerződést.
A pályázattal kapcsolatban dr. Földesi Dorina jegyzőnél lehet érdeklődni a 70/6848168 , 70/6848182 számokon.

 • Listing ID: 2506
 • Pályázati feltételek: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvényben, a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  -iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata
  -nyilvántartás igazolása
  -három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  -egészségügyi alkalmassági igazolás
  -vállalkozási formától függően igazolás a nyilvántartásról
  -pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
  -pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Viplak Tibor polgármester Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth L. u.26
 • Megye: Fejér
 • Város: Enying
 • Email: foldesi.dorina.pmhiv@enying.eu
 • Telefon: 70/6848168 , 70/6848182
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1941
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Enying Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos