8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 13/A.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: zegonkorm / 34 megtekintés

A zalaegerszegi házi gyermekorvosi körzet 12 hónapja betöltetlen .
Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/213 mellék).

 • Listing ID: 4028
 • Pályázati feltételek:  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
   magyar állampolgárság,
   büntetlen előélet,
   Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
   orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
   részletes szakmai önéletrajzot,
   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
   az egészségügyi alkalmasság igazolását,
   a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
   a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
   amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata),
   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
   hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani.
 • Megye: Zala
 • Város: Zalaegerszeg
 • Email: mayor@zalaegerszeg.hu
 • Telefon: 0692502106
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 638
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A tevékenység kezdete: 2022. szeptember 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 06.
 • Hirdető neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. június havi közgyűlésen dönt.