8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Eszter Hutnik / 66 megtekintés

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a betöltetlen zalaegerszegi VIII. számú háziorvosi körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki.

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoportjától (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/213 mellék).

 • Listing ID: 13417
 • Pályázati feltételek: -az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  -magyar állampolgárság,
  -büntetlen előélet,
  -orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
  -részletes szakmai önéletrajzot,
  -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  -az egészségügyi alkalmasság igazolását,
  -a háziorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
  -amennyiben a háziorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata),
  -a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  -hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
  -a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez kell benyújtani elektronikusan vagy postai úton.
 • Megye: Zala
 • Város: Zalaegerszeg
 • Email: mayor@zalaegerszeg.hu
 • Telefon: 3692502106
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3722 fő a körzet lakosságszáma
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 14.
 • Hirdető neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 18-i Közgyűlésen