8956 Páka Táncsics út 4

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Paka Kozseg Onkormanyzata / 62 megtekintés

Páka Kányavár Ortaháza Pördefölde Közsgek Önkormányzatai pályázatot hírdetnek 2022 június 1 napjától megöresedő háziorvos praxis betöltésére.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
Szolgálati lakás biztosított.
Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
További információ: Lukács Tibor Páka Község polgármestertől kérhető a 30/9293370-es telefonszámon.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 • Listing ID: 3825
 • Pályázati feltételek: -büntetlen előélet;
  – az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
  tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés
  — a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
  -B kategóriás jogosítvány;
  — saját gépkocsi;
  – egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata
  -a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
  -gyakorlat igazolása,
  -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  -szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - egészségi alkalmasság igazolás
  -Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  -Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  -Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
  Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban Páka Község Önkormányzata részére (88956 Páka Petőfi út 1 )
 • Megye: Zala
 • Város: Páka
 • Email: pakatitkarsag@tarrkabel.hu
 • Telefon: 30/9293370
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. június 1 napjától
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan
 • Hirdető neve: Páka Kányavár Ortaháza Pördefölde Közsgek Önkormányzatai
 • A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követően azonnal.