A CSABRENDEK II. SZÁMÚ VEGYES HÁZIORVOSI KÖRZET BETÖLTÉSE

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata / 46 megtekintés

A heti rendelési időt a körzethez tartozó öt település kettő rendelőjében kell megosztani.
– A pályázaton nyertes orvosnak:
a) Veszprémgalsa, és Csabrendek községek önkormányzatai a településeken lévő orvosi rendelőt, annak felszerelési, berendezési tárgyait térítésmentes biztosítják.
b) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata:
ba) vállalja, hogy a pályázaton nyertes orvosnak térítésmentesen szolgálati kertes családi házat biztosít, a bérlakás közüzemi költségei a feladatot ellátót terheli.
– A körzetet működtető önkormányzatok időarányos visszafizetési kötelezettség kikötése mellett 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a praxis betöltéséhez, amennyiben a pályázaton nyertes orvos minimum 5 éves időtartamban vállalja a megjelölt körzetben az önálló orvosi tevékenységet.

 • Listing ID: 4799
 • Pályázati feltételek: • A 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
  • A praxis vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő működtetése.
  • Az állás betölthető 2022. július 1-jétől.
  • A megbízás időtartama: A körzet önkormányzatai a nyertes pályázóval határozatlan időre, de legalább öt évre szóló feladat-ellátási megállapodást kötnek.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok
  • Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata.
  • Egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében a szolgálati jogviszonyt igazoló dokumentumok.
  • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton : Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Molnár László polgármester 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. vagy a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címen
 • Megye: Veszprém
 • Város: Csabrendek
 • Email: kozos.hivatal@csabrendek.hu
 • Telefon: 06/20/4124599
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.07.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.
 • Hirdető neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 0000-00-00