Abaújkér Község Önkormányzata háziorvost keres vegyes alapellátású háziorvosi körzetbe

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Abaujker Kozseg Onkormanyzata / 39 megtekintés

Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású. A pályázatok elbírálásáról Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt. A juttatások a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet szabályozása alapján irányadóak. A feladatellátáshoz az Önkormányzat meghatározott mértékű költségtérítést nyújt. Az Önkormányzat a nyertes pályázó által alkalmazott háziorvos számára új építésű, összkomfortos szolgálati lakást biztosít, amely nagy létszámú család lakhatására is alkalmas. A településünkről készített RSV video településünk honlapján megtekinthető. Az orvosi rendelőnk a mai kor igényeinek megfelelő eszközökkel felszerelt, a rendelőben szakképzett asszisztencia áll rendelkezésre. Egyéb bevételi lehetőségként a foglalkozás-egészségügyi orvosi, iskolaorvosi szolgáltatás, vagy ügyeleti feladatellátás is felmerülhet. További kérdések esetén Szabó Gábor polgármester szívesen áll rendelkezésre a 36-70-411-0613 telefonszámon.

 • Listing ID: 8148
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
  - Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
  - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély
  - vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, illetve hogy a pályázó a pályázat elbírálását zárt képviselő-testületi ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen kell benyújtani Szabó Gábor polgármester részére, Abaújkér Község Önkormányzata 3882 Abaújkér, Rákóczi utca 26.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Abaújkér
 • Email: abaujker@abaujkerhivatal.hu
 • Telefon: 3647532003
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 600
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés aláírását követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal betölthető.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 20230320
 • Hirdető neve: Abaújkér Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 20230325