Adács Község Önkormányzata pályázatot hirdet a településen önálló körzetben fogorvosi állás betöltésére.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: Márton Soha / 85 megtekintés

Adács Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján pályázatot hirdet Adács község fogorvosi körzete fogorvosi állásának betöltésére.
A munkavégzés helye: 3292 Adács, Hold u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint Adács község fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátása, valamint az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola, valamint az Adácsi Óvoda és Mini Bölcsőde hozzá tartozó tanulói és gyermekei iskolafogászati feladatainak ellátása.
A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A fogorvosi állás csak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel tölthető be, a praxisengedély megszerzése után. A praxis térítésmentesen vehető át az Önkormányzattól.
A pályázatokat Adács község önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
• Pályázati feltételek: – egyetemi végzettség, fogorvosi diploma,
– büntetlen előélet,
– nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség,
– orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajzot (gazdasági társaság pályázó esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist),
– a diploma és a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt arról, hogy: büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– egészségügyi alkalmassági igazolást,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri-e.
• A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Adács község polgármestere címére (3292 Adács, Szabadság tér 1. ) személyesen, postai kézbesítés útján vagy elektronikus úton (adacsph@gmail.com ) kell benyújtani, „Pályázat fogorvosi állásra” megjelöléssel.

 • Listing ID: 12364
 • Megye: Heves
 • Város: Adács
 • Email: adacsph@gmail.com
 • Telefon: 37/350-001, +36301298216
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2659
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Ár: Ingyenes
 • Hirdető neve: Adács Község Önkormányzata