Adácsi háziorvosi praxis hirdetés 2 darab

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: adacsph / 70 megtekintés

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Adács Község Önkormányzata, 3292 Adács, Szabadság tér 1.
Munkavégzés helye: 3292 Adács, Hold u. 1. háziorvosi rendelő

Díjazás:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
– a meghirdetett 2 db. háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető. A pályázatokat praxisonként külön-külön kérjük benyújtani.
– a 2 db. vegyes háziorvosi körzet lakosságszáma összesen 2670 fő, ami a körzetek között arányosan oszlik meg
– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége, valamint a szükséges asszisztencia költsége a feladatot ellátót terheli. Az esetleg hiányzó eszközöket a feladat ellátó biztosítja.
– az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít, ami a háziorvosi rendelő fölötti emeleten van
-a pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha a pályázónak gyermekorvosi végzettsége is van

 • Listing ID: 3658
 • Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
  - vállalkozás formájában történő működtetés.
  - a pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
  - hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: • A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Adács Község Önkormányzatának címére (3292 Adács, Szabadság tér 1. ) A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”.
 • Megye: Heves
 • Város: Adács
 • Email: adacsph@gmail.com
 • Telefon: 37/350, +3630 9674-974, +3670 466 7602
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2670 fő a 2 körzetben együtt
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 06.
 • Hirdető neve: Adács Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 22.