Ajka, Ifjúságorvosi rendelő

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: vimsz-ajka / 33 megtekintés

Az ifjúságorvos feladatköre:

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében az ifjúságorvos feladatkörébe tartozik mindaz, amit az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmaz.
Iskolaorvosi feladatokat – lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező – háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvos láthat el. Szakmunkásképző iskolában, szakiskolában és szakközépiskolában tanuló 14 éven felüliek esetében üzemorvosi szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat. Az iskolaorvos által ellátandó feladatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Iskolaorvos munkanapokon átlagosan 6 órát, összesen heti 30 órát tölt az ifjúságorvosi rendelőben orvosi rendeléssel, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően, az ellátási területéhez tartozó minden nevelési-oktatási intézmény tanulói számára legalább heti rendszerességgel rendel.

 • Listing ID: 4635
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltétel:
  - Egyetem: Iskolaorvosi feladatokat - lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvos láthat el. Szakmunkásképző iskolában, szakiskolában és szakközépiskolában tanuló 14 éven felüliek esetében üzemorvosi szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat
  - magyar állampolgárság
  - büntetlen előélet
  - kamarai tagság
  - érvényes működési engedély
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - Szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton: vezeto@vimsz-ajka.hu E-mail címen keresztül
  Postai úton: Városi Intézmények Működtető Szervezete
  8400 Ajka, Sport utca 2/C.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Ajka
 • Email: vezeto@vimsz-ajka.hu
 • Telefon: +36206228585
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Feladatellátása az alábbi oktatási intézmények tanulói részére történik: - VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium (8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.) - Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége (8400 Ajka, Bródy Imre utca 2.) - Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegysége (8400 Ajka, Felsőcsingeri út 1.)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 25.
 • Hirdető neve: Városi Intézmények Működtető Szervezete
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 29.