Bács-Kiskun megye, 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 4.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Batmonostor Kozsegi Onkormanyzat / 44 megtekintés

A pályázati felhívásban az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak. Jogviszony tekintetében is a 2020. évi C. törvény irányadó, nem a fent említett 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. Illetmény és juttatásoknál irányadóak: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról valamint az egészségügyi szolgálati jogviszony végrehajtására vonatkozó 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 • Listing ID: 5688
 • Pályázati feltételek: Bátmonostor Községi Önkormányzat pályázatot hirdet Bátmonostor település (jelenleg -2016.01.01-től - tartós helyettesítéssel ellátott) 12,5 órás fogorvosi körzetének ellátására -megegyezés szerint - vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. Központi ügyeleti ellátás működik. A feladat teljes praxisátvétellel vállalkozásban vagy helyettesítéssel vállalkozói szerződéssel illetve megbízási szerződéssel is ellátható.
  Pályázati feltételek:
  • Egyetem, Fogszakorvosi képesítés,
  • Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés.
  • B kategóriás jogosítvány
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • fogszakorvosi képesítés
  • magyar állampolgárság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
  • Egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  • Részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek
  • A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bátmonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1126/2022 , valamint a munkakör megnevezését: fogszakorvos (vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
  Személyesen zárt borítékba: Béleczki Mihály polgármester, Bács-Kiskun megye, 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Bátmonosotor
 • Email: batmonostor@batmonostor.hu
 • Telefon: 79/574-010
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1499
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.10.01
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.09.22.
 • Hirdető neve: Bátmonostor Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.09.26.