Bátonyterenye, gyermekorvosi körzet betöltése

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Batonyterenye Varos Onkormanyzata / 39 megtekintés

A Bátonyterenye, 1. sz. házi gyermekorvosi körzet betölthető egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződéssel is. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján történik. Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl Bátonyterenye Város Önkormányzata az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt, a rendelő fenntartásához önkormányzati költségvetési támogatást nyújt.

 • Listing ID: 11368
 • Pályázati feltételek: A hatályos jogszabályokban (az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet) előírt feltételeknek való megfelelés, érvényes működési nyilvántartás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata), részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz, érvényes működési nyilvántartás igazolás (Országos Kórházi Főigazgatóság), 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, . egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a házi gyermekorvosi feladatokat egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozás formájában szeretné ellátni, egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, nyilatkozat, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatalhoz (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) 1 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Házi gyermekorvosi pályázat – 1. számú házi gyermekorvosi körzet.”
  A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás: Nagy Angéla aljegyző; 06/32/353-877/248 mellék
 • Megye: Nógrád
 • Város: Bátonyterenye
 • Email: nagy.angela@batonyterenye.hu
 • Telefon: 36-20-268-9695
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 860
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.04.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.15.
 • Hirdető neve: Bátonyterenye Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.15.