Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Védőnői Szolgálat Pest megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 7. - Területi védőnő

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Makai Viktória / 292 megtekintés

határozatlan idejig tartó egészségügyi szolgálati jogviszony

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása, valamint a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása.

A Munkavállaló garantált illetményét az egyes egészségügyi és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésével, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján, az illetmény kiegészítő pótlékokat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján állapítom meg. Továbbá mobiltelefon, munkahelyi számítógép, kiküldetési juttatás, bérlet hozzájárulás, km pénz hozzájárulás biztosított. Korlátozott számban szolgálati lakás igényelhető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Galambosi Jánosné nyújt, a 06/30-351-3314 -es telefonszámon.

 • Listing ID: 5366
 • Pályázati feltételek: Főiskola, védőnő
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Kamarai tagság igazolása
  Szakmai önéletrajz
  Oklevél hiteles másolata
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 153/2022, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő
 • Megye: Pest
 • Város: Cegléd
 • Email: postmaster@bovi.t-online.hu
 • Telefon: 53/314-137
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22., folyamatosan
 • Hirdető neve: Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 23.