Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Védőnői Szolgálat Pest megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 7.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Makai Viktória / 41 megtekintés

határozott idejű 2 év –ig tartó egészségügyi szolgálati jogviszony. A teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre.

A Munkavállaló illetményének megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók. Továbbá az egyes egészségügyi és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésével, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet alapján, az illetmény kiegészítő pótlékokat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján állapítom meg.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Galambosi Jánosné mb. intézményvezető nyújt, a 06/30-351-3314 -es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.

 • Listing ID: 3760
 • Pályázati feltételek: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása, valamint a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Főiskola, védőnő,
  fényképes Önéletrajz
  Végzettséget igazoló okiratok másolatai
  B kategóriás jogosítvány
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  OKFŐ működési nyilvántartás másolata
  MESZK tagsági igazolás
  oltottság igazolása
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2022, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 • Megye: Pest
 • Város: Cegléd
 • Email: postmaster@bovi.t-online.hu
 • Telefon: 53/314-137
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.
 • Hirdető neve: Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.