Cegléd - házi gyermekorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: Makai Viktória / 270 megtekintés

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cegléd VI. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. Továbbá a körzethez rendelet iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás.
Egy településrész – Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 2. mellékletében megállapított ceglédi VI. számú házi gyermekorvosi körzet.
A házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján.
Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.
A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben való részvétel nem kötelező.
Indokolt esetben – közérdekű célból – az Önkormányzat bérlakást biztosít.
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 3048
 • Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte;
  - büntetlen előélet;
  - cselekvőképesség;
  A háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által alkalmazott 1 fő szakdolgozó (asszisztens) továbbfoglalkoztatásának biztosítása.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai
  - részletes, fényképes szakmai önéletrajzot
  - végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  - egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
  - vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata
  - Magyar Orvosi Kamara tagság nyilvántartás igazolása
  - OKFŐ/ENKK által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  - nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri
 • A pályázat benyújtásának módja: - postai úton, Cegléd Város Önkormányzata Dr. Csáky András polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni: „VI. számú házi gyermekorvosi körzet”
  További információ kérhető telefonon – 06/53/511-437 – es telefonszámon és a viktoria.makai@cegledph.hu email címen az egészségügyi alapellátásért felelős ügyintézőtől
 • Megye: Pest
 • Város: Cegléd
 • Email: viktoria.makai@cegledph.hu
 • Telefon: 53/511-437
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 410 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2023. január 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.
 • Hirdető neve: Cegléd Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptemberi Képviselő-testületi ülés