Csabrendek Nagyközség Önkormányzata I. háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata / 37 megtekintés

 • Listing ID: 3022
 • Pályázati feltételek: • A 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
  • A praxis vállalkozói formában történő működtetése.
  • A megbízás időtartama: A körzet önkormányzatai a nyertes pályázóval határozatlan időre, de legalább öt évre szóló feladat-ellátási megállapodást kötnek.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok
  • Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata.
  • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázat benyújtásának módja: Pályázatok benyújtásának helye: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Molnár László polgármester 8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Csabrendek
 • Email: kozos.hivatal@csabrendek.hu
 • Telefon: 06/20 412 4599
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1400
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. október 31.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 0000-00-00 00:00:00
 • Hirdető neve: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 0000-00-00 00:00:00