Doboz, gyermek háziorvosi körzet letelepedési támogatással

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Doboz Nagykozseg Onkormanyzata / 438 megtekintés

A KÖRZET TARTÓSAN BETÖLTETLEN, 14M FT-OS TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ RÁ JANUÁRTÓL MEGNYÍLÓ NEAK PÁLYÁZATON.

 • Listing ID: 3148
 • Pályázati feltételek: Doboz Nagyközség gyermek háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
  – vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában
  – az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
  ellátása a NEAK- kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
  A KÖRZET TARTÓSAN BETÖLTETLEN, 14M FT-OS TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ RÁ JANUÁRTÓL MEGNYÍLÓ NEAK PÁLYÁZATON.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
  - egészségügyi alkalmasság
  - szakasszisztens alkalmazása
  • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - szakmai önéletrajz,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek
 • A pályázat benyújtásának módja: • A pályázat benyújtásának módja: : A pályázatot egy példányban postai úton Köves Mihály polgármesternek (5624 Doboz, Kossuth tér 3.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „ Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Doboz Nagyközség Önkormányzatának polgármesterétől Köves Mihálytól, a 06/20/428-47-01 telefonszámon, e-mailben a polghiv@doboz.hu elektronikus levélcímen.
 • Megye: Békés
 • Város: Doboz
 • Email: polghiv@doboz.hu
 • Telefon: 06204284701
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 560
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.01.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.12.06.
 • Hirdető neve: Doboz Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő képviselőtestületi ülés