Dunaegyháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet vegyes fogorvosi körzet betöltésére a község teljes közigazgatási területére kiterjedő ellátási kötelezettséggel

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Dhaza6323 / 95 megtekintés

Ellátandó feladat:
Dunaegyháza teljes közigazgatási területén vegyes fogorvosi körzet –iskolafogászati ellátással együtt – működtetése az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.
Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
A fogászati rendelő címe: 6323 Dunaegyháza Mikszáth Kálmán utca 25/B.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• A körzet tartósan betöltetlen.
• Szolgálati lakás megoldható.
• Rendelőhelyiség biztosított.
• A feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi István polgármester nyújt a polgarmester@dunaegyhaza.hu e-mail címen

 • Listing ID: 9084
 • Pályázati feltételek: : • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
  • büntetlen előélet
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  • egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • egészségi alkalmasság igazolása,
  • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
  • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Szilágyi István polgármesternek címezve (6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Dunaegyháza
 • Email: polgarmester@dunaegyhaza.hu
 • Telefon: 0678573020
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: engedélyek megszerzését követően azonnal
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan
 • Hirdető neve: Dunaegyháza Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő 30 napon belül