Dusnok Község Önkormányzata a gyermek háziorvosi feladatok ellátásra pályázatot hirdet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Dusnok Kozseg Onkormanyzata / 23 megtekintés

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Dusnok, Fajsz Községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő gyermek háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Dusnok Község Önkormányzata, 6353 Dusnok, István király utca 9.
Munkavégzés helye:
-6353 Dusnok, Köztársaság u. 4.,
– 6352 Fajsz, Szent István utca 20.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja.

 • Listing ID: 3173
 • Pályázati feltételek: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
  - vállalkozás vagy tartós helyettesítés formájában történő működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
  - hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes ada-tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Dusnok Község Önkormányzatának címére (6353 Dusnok, István király utca 9.), Dusnok Község Polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Gyermek Háziorvosi pályázat”.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Dusnok és Fajsz települések
 • Email: dusnokph@dusnok.hu
 • Telefon: 06/78/501-705
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 612
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A közreműködői szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően 2022. január 1. Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló közreműködői szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
 • Hirdető neve: Dusnok Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2021. december 4.