Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Fajsz Kozseg Onkormanyzata / 64 megtekintés

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő testülete pályázatot hirdet Fajsz település fogorvosi vegyes körzetének vállalkozási formában történő ellátására.
A fogorvosi feladat ellátás a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi ellátásra terjed ki.
A feladatellátás helye: Fajsz fogászati rendelő
6352 Fajsz, Szent István u. 20.
• Pályázati feltételek: – A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM. rendelet előírásainak;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési nyilvántartás;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– egészségi alkalmasság igazolása
– igazolás működési nyilvántartásba vételéről
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
– pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti
– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
• A pályázat benyújtásának módja: – Postai úton, a pályázatnak Fajsz Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(6352 Fajsz, Szent István u. 20.)
– Személyesen: a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatalba
A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
• Megye: Bács-Kiskun megye
• Község: Fajsz
• Email: igazgatas@fajsz.hu
• Telefon: +36-78-368-014
• Ellátandó települések száma: egy település
• Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
• A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 05. 01.
• Kategória: Fogorvosi
• Típusa: Vegyes
• A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 04. 15.
• Hirdető neve: Fajsz Község Önkormányzata
• A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.

  • Listing ID: 3724
  • Megye: Bács-Kiskun
  • Város: Fajsz
  • Email: igazgatas@fajsz.hu
  • Telefon: 0678368014
  • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
  • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
  • Kategória: Fogorvosi
  • Típusa: Vegyes
  • Hirdető neve: Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete