Felhívás háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Jászapáti Városi Önkormányzat / 37 megtekintés

Jászapáti város 2020. január 1. napja óta betöltetlen, tartós helyettesítéssel ellátott, 2021. június hónapban 1423 beteget számláló, III. számú, 160090019 hsz. kódjelű, területi ellátási kötelezettséggel működő, felnőtt háziorvosi körzete Jászapáti Városi Önkormányzattól ingyenesen, betöltés jogcímén megszerezhető. Jászapáti Városi Önkormányzat a rendelőhelyiséget külön nővér- és orvosivizsgáló helyiséggel, valamint a szükséges eszközöket az egészségügyi szolgáltató ingyenes használatába adja, a rezsiköltségeket fedezi, a háziorvos számára szolgálati lakást biztosít. Jászapátin a fenti körzeten túl két felnőtt, egy vegyes és egy gyermekorvosi, valamint két fogorvosi praxis működik, magánrendelések is elérhetők. Ügyelet vállalása nem kötelező, helyben mentőállomás működik. A körzetben jelenleg két fő ápoló dolgozik. A pályázat elbírálásánál feltétel, hogy a területi betegellátáshoz a pályázó B kategóriás jogosítvánnyal és gépjárművel rendelkezzen. Előnyt jelent, ha a pályázó vállalkozási formában látja el a körzetet.

A praxis a szükséges engedélyek megszerzését, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal betölthető.

A praxisra vonatkozóan pályázat adható be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására közzétett felhívásra, amennyiben a pályázó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felhívásában meghatározottaknak eleget tesz.

 • Listing ID: 2942
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  - vonatkozó egészségügyi jogszabályok szerinti szakképesítés, képzettség (felügyelet melletti munkavégzési kötelezettség nem kizáró ok)
  - orvosi tevékenység végzésére való jogosultság,
  - kamarai tagság,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - B kategóriás jogosítvány, területi betegellátáshoz gépjármű rendelkezésre állása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - szakmai önéletrajz,
  - orvosi diploma, szakvizsga meglétét igazoló tanúsítvány másolata,
  - külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat másolata
  - amennyiben a pályázó nem rendelkezik szakvizsgával, a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlat folytatására jogosító vizsga letételéről szóló irat másolata, amely alapján háziorvosi tevékenység folytatható,
  - működési nyilvántartásba vételt tanúsító okirat,
  - kamarai tagságot tanúsító okirat,
  - gazdasági társasági formában történő ellátás esetén legalábbi a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letöltött cégkivonat, valamint a személyesen eljáró orvos neve és pecsétszáma, egyéni vállalkozó orvos esetén a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalról letöltött adatlap
  - nyilatkozat, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítással rendelkezik,
  - nyilatkozat, hogy a praxisengedély megszerzéséig egészségügyi alkalmasságot igazoló irattal rendelkezik,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést tanúsító irat,
  - nyilatkozat, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának jogszabályban meghatározott kizáró okai,
  - nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
  - nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintéshez történő hozzájáruláshoz,
  - nyilatkozat, hogy kéri-e zárt ülés tartását,
  - B kategóriás jogosítvány
 • A pályázat benyújtásának módja: Pályázni postai úton Farkas Ferenc polgármesternek címezve lehet (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.), illetve a jelentkezés e-mailben is elküldhető a titkarsag@jaszapati.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a "Pályázat Jászapáti III. háziorvosi körzet” szöveget.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászapáti
 • Email: toth.nora@jaszapati.hu
 • Telefon: 06-30-173-4694
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1423
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Engedélyek beszerzését, a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatosan
 • Hirdető neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos