Felnőtt és gyermek háziorvosi körzetek működtetési joga átadó

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Fintor Irén / 535 megtekintés

A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK:
• A feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött szerződés alapján történik.
• Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja (a közüzemi díjakat, beleértve a veszélyes hulladék szállítást is az önkormányzat viseli).
• Évente 100 000.-Ft önkormányzati támogatás a rendelőben lévő eszközök karbantartásához, pótlásához.
• A háziorvosi szakvizsga megszerzésének támogatása (maximum 3 éven keresztül havi 200 000.-Ft)
• Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a letelepedni kívánó – pályázatot elnyert ¬háziorvos számára kedvező bérleti díjjal Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban, városérdekből történő elhelyezés keretében bérleti jogot biztosít, vagy havi 150 000 Ft albérleti támogatás.

 • Listing ID: 2639
 • Pályázati feltételek: PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
  • vállalkozás keretében történő működtetés;
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
  • büntetlen előélet;
  • cselekvőképesség;
  • egészségügyi alkalmasság;
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
  • A pályázati feltételeknél meghatározott iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolatát.
  • Önéletrajzot, ezen belül részletes szakmai életrajzot.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
  • Egyéb végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolatát.
  • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXI. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (Amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra.)
  • A pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek.
  • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat.
  • Referencia a legutolsó munkahelyről.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának helye:
  Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).
 • Megye: Komárom-Esztergom
 • Város: Tatabánya
 • Email: fintor.iren@ph.tatabanya.hu
 • Telefon: +36703999466
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): több praxis is betöltésre vár
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos