FELNŐTT HÁZIORVOS PRAXIS KECSKEMÉTEN SZOLGÁLATI LAKÁSSAL, PRAXISKEZDÉSI TÁMOGATÁSSAL, KULTURÁLIS ÉS REKREÁCIÓS JUTTATÁSOKKAL

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: scheitz / 156 megtekintés

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 001. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására. Kecskemét jól kiépített, kertvárosias részén található háziorvosi körzethez tartozó betegkártya/lakosság/ellátottak száma közel 2100 fő.

A feladatellátás vállalkozóként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban végezhető.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan idejű, de minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

Amit a pályázónak kínálunk:

• Vállalkozó háziorvosnak 1.000.000 Ft praxiskezdési támogatás,
• Szolgálati lakás,
• Felszerelt rendelő,
• Kulturális és rekreációs juttatások.

 • Listing ID: 10704
 • Pályázati feltételek: A munkakör betöltéséhez a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés szükséges.

  Pályázatot nyújthatnak be:

  - háziorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosok,
  - pályakezdő háziorvosok, akik a rezidensképzés 28. hónapját követő záróvizsgát letették,
  - háziorvosi szakképesítéssel nem rendelkező orvosok, akik az alábbi szakképesítések egyikével rendelkeznek és vállalják, hogy 5 éven belül a háziorvosi szakvizsgát leteszik, így különösen

  - aneszteziológia és intenzív terápia,
  - belgyógyászat,
  - foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
  - gasztroenterológia, geriátria,
  - hematológia,
  - honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
  - infektológia,
  - kardiológia,
  - nefrológia, oxyológia és sürgősségi orvostan,
  - reumatológia,
  - tüdőgyógyászat,
  - urológia,
  - sebészet,
  - orvosi laboratóriumi diagnosztika
  - arc-, álcsont- és szájsebészet
  - bőrgyógyászat,
  - csecsemő- és gyermekgyógyászat,
  - érsebészet,
  - fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
  - fül-orr-gégegyógyászat,
  - gyermek- és ifjúságpszichiátria,
  - gyermeksebészet,
  - idegsebészet,
  - klinikai onkológia,
  - mellkassebészet,
  - neurológia,
  - ortopédia és traumatológia,
  - plasztikai és égés-sebészet,
  - pszichiátria,
  - repülőorvostan,
  - szemészet,
  - szívsebészet,
  - szülészet-nőgyógyászat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata),
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
  - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat másolata,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működéshez szükséges feltételeket teljesíti.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázati anyag postai úton vagy e-mail formájában nyújtható be.
  Cím: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
  A benyújtott pályázati anyagon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat 001”.
  E-mail cím: tarspol@kecskemet.hu

  A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Dr. Szigeti Krisztina osztályvezetőtől a 76/513-595 telefonszámon vagy a szigeti.krisztina@kecskemet.hu e-mail címen.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kecskemét
 • Email: tarspol@kecskemet.hu
 • Telefon: Dr. Szigeti Krisztina osztályvezető 76/513-595
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2101
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Hirdető neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata