FOGORVOSI ÁLLÁS CECÉN

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Cece Nagykozseg Onkormanyzata / 603 megtekintés

FOGORVOSI ÁLLÁS CECÉN

Cece I. számú közel 4100 fős vegyes (Cece, Sáregres, Vajta) fogorvosi körzet azonnal betölthető. A feladatellátásba iskolafogászati ellátás is beletartozik, az ellátás a Cecén található rendelőhelyiségben biztosított.

A feladat ellátásának helye: 7013 Cece, Jókai utca 11/b szám alatt található egészségház emeleti részén található rendelőhelyiség, amelyhez rtg. gép is biztosított.

A körzet betöltésénél a vállalkozási jogviszonyban történő feladat ellátás előnyt élvez.
Szolgálati lakás biztosítása lehetséges.
Egyéb kérdésekben az alábbi telefonszámon kérhetnek felvilágosítást az érdeklődők:
+36/25/505-150/12 mellék

 • Listing ID: 11774
 • Pályázati feltételek: – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  – büntetlen előélet
  – cselekvőképesség
  – egészségügyi alkalmasság
  – érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – fényképes szakmai önéletrajz;
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
  – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  – Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
  – érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;– nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
  - pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
 • A pályázat benyújtásának módja: - postai úton, zárt borítékban Cece Nagyközség Önkormányzata címére (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
  - elektronikus úton a polghiv@cece.hu e-mail címre. Tárgyban kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
  - személyesen Fazekas Gábor polgármester részére (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.)
 • Megye: Fejér
 • Város: Cece
 • Email: polghiv@cece.hu
 • Telefon: 06-25/505-150/12
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4100
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A beérkezett pályázat pozitív elbírálása esetén azonnal.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Cece Nagyközség Önkormányzata