FOGORVOSI ÁLLÁSPÁLYÁZAT - 1. számú fogorvosi körzet - Vésztő Város Önkormányzata

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: titkarsag / 44 megtekintés

FOGORVOSI ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 1. számú fogorvosi körzetben fogászati alapellátás munkakör betöltésére, egészségügyi szolgálati jogviszony formában történő ellátással, az alábbi tartalommal:
A betöltendő munkakör: Vésztő Város 1. számú fogorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.
Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében, három hónapos próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Orvosi Centrum 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 29-33.
Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai, fényképes önéletrajz,
• fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok hitelesített másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
• feladóvevény másolata
• Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 15.
Az állás betöltésének ideje: 2023. szeptember 18.
Juttatások, egyéb információk:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak az irányadók. Az önkormányzat igény esetén szolgálati lakást biztosít, valamint pályázati lehetőséget letelepedési támogatás igénybevételére.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Vésztő Város Polgármestere 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”
A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Karakas Anikó polgármester nyújt a +36 30/742 1276 telefonszámon.

 • Listing ID: 10792
 • Megye: Békés
 • Város: Vésztő
 • Email: titkarsag@veszto.hu
 • Telefon: 66-477-011
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3605
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Vésztő Város Önkormányzata