Fogorvosi praxis ingyenes átadása - Körmend, Vas vármegye

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Körmend Város Önkormányzata / 77 megtekintés

Körmend Város Önkormányzata a település III. számú fogorvosi körzetének betöltésére keres fogorvost. Körmend egy településrészének ellátása mellett a körzet látja el további 6 település lakosságát. A körzet 2023. július 1. óta betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott.
Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan idejű feladatellátási szerződést kíván kötni. A praxisjog ingyenesen megszerezhető.
Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés alapján megoldható.

 • Listing ID: 12358
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend. által előírt feltételek megléte;
  - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rend. által előírt feltételek megléte;
  - büntetlen előélet;
  - egészségügyi alkalmasság;
  - érvényes működési nyilvántartás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz;
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata;
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  - érvényes működési nyilvántartás igazolása;
  - egészségügyi alkalmasság igazolása;
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők azt megismerhetik, hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) címére vagy elektronikus úton a kormend@kormend.hu e-mail címre lehet benyújtani.
 • Megye: Vas
 • Város: Körmend
 • Email: kormend@kormend.hu
 • Telefon: +36-94-592-929
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 3600
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 1.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Körmend Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos