Fóti 1.számú gyermekorvosi körzet praxis betöltése

 Gyerek háziorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Sandor Eszter / 51 megtekintés

Pályázati felhívás
a Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis betöltésére

Megye: Pest
Település: Fót
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1383
Ellátandó települések száma: egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.01.15

Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak és feltételeknek való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés),
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
• az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
• sikeres pályázat esetén lakhatás biztosítása az Önkormányzat részéről.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen dr. Vass György polgármesternek (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) címen vagy a haziorvos@fot.hu e-mail címen kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Sándor Eszter ügyintézőtől, a +36-70-459-0961 telefonszámon munkaidőben, e-mailben az sandor.eszter@fot.hu elektronikus levélcímen.

Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. Igény esetén az Önkormányzat lakhatási támogatást nyújt. Ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettség nincs, központi ügyelet működik.

KAPCSOLAT
Hirdető neve: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Telefon: +36-70-4590961
Email: sandor.eszter@fot.hu

 • Listing ID: 5662
 • Megye: Pest
 • Város: Fót
 • Email: sandor.eszter@fot.hu
 • Telefon: 704590961
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1383
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Sándor Eszter