Gyermekorvosi Pályázat Megyaszó Község Önkormányzata

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: bodnarrenata / 27 megtekintés

Megyaszó Község Önkormányzata pályázatot hirdet
Megyaszó és Alsódobsza (jelenleg -2018.03.01-től – tartós helyettesítéssel ellátott) házi
gyermekorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi
ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.
A feladat más jogviszony keretében megbeszélés alapján ellátható. Megjegyzés: a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi
körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, illetve a háziorvosi praxisjog vásárlásának
támogatásra pályázati felhívást tett közzé. A foglalkoztatás jellegére, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C
törvény, valamint az 528/2020.(XI.28.)korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 • Listing ID: 10816
 • Pályázati feltételek: Büntetlen előélet
  - Cselekvőképesség
  - Magyar állampolgárság
  - Erkölcsi bizonyítvány
  - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
  4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.
  - A önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II.törvényben és a
  végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.)korm.rendeletben előírt feltételek teljesítése
  - Magyar orvosi kamarai tagság igazolása
  - Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  - fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • A pályázat benyújtásának módja: A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a beérkezési határidőt követő ülésen bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat
  postai úton Megyaszó Község Önkormányzata címére(3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.)történő
  megküldésével nyújtható be.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Megyaszó
 • Email: hivatal@megyaszo.hu
 • Telefon: 47/350-027
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.11.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.30.
 • Hirdető neve: Megyaszó Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.15.