Gyömrő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gyömrő, 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Gyomro Varos Onkormanyzata / 49 megtekintés

Gyömrőn, kb. 3900 fős 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet ingyen átvehető vagy tartós helyettesítésre is keresünk kollégát. Érdeklődni lehet a város jegyzőjénél, Varga Ernőnél a 06-30-655-0787; valamint Török Réka Erika alpolgármester asszonynál a 06-20-981-5154-es telefonszámon.

 • Listing ID: 8584
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
  - vállalkozói formában való működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen (2230 Gyömrő, Fő tér 1.) vagy e-mailben a pmhiv@gyomro.hu-n.
 • Megye: Pest
 • Város: Gyömrő
 • Email: pmhiv@gyomro.hu
 • Telefon: 06306550787
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): kb. 3900
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.05.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.11.
 • Hirdető neve: Gyömrő Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.17.