Győrszemere Községi Önkormányzat háziorvost keres vegyes körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: gyorszemere.onk / 90 megtekintés

Győrszemere Községi Önkormányzat Győr-Moson-Sopron megyében, Győrhöz közel eső, folyamatosan fejlődő községbe keres háziorvost, megüresedő vegyes háziorvosi praxis ellátására. A település lakosságszáma: 3.583 fő) Az önkormányzat ennek megfelelően pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, győrszemerei háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatok ellátásra. Központi ügyeleti kötelezettség van. Az ellátandó terület egy teljes település (Győrszemere) felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet. A KÖRZET KETTŐ HÁZIORVOSI RENDELŐVEL RENDELKEZIK, melyeknek címe: 9121 Győrszemere, Iskola utca 9., illetve 9121 Győrszemere, Felpéci út 119. A praxissal és praxisjoggal kapcsolatban további felvilágosítás Horváth Gyula polgármestertől a +36-30-268-7502 számú telefonszámon kérhető. Igény esetén az önkormányzat SZOLGÁLATI LAKÁST biztosít. A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

 • Listing ID: 4368
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés megléte
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
  7. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton egy példányban Győrszemere Községi Önkormányzat részére címezve (9121 Győrszemere, Fő utca 20.) A borítékon kérjük feltüntetni: "Háziorvosi praxis pályázat"
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Győrszemere
 • Email: titkarsag@gyorszemere.hu
 • Telefon: 06-96-551-056
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): ~2500
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. novembertől
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.30
 • Hirdető neve: Győrszemere Községi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. - Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes meghallgatását követően.