Győrzámoly-Győrújfalu Községek újonnan létrejövő gyermekorvosi körzetbe vállalkozó gyermekorvost keresnek

 Gyerek háziorvosi / Hirdető: Gyorzamoly / 576 megtekintés

Győrzámoly-Győrújfalu Önkormányzatai a jelenlegi Győrújfalu-Győrzámoly-Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál praxisból kiváló Győrzámoly-Győrújfalu praxisba, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására keresnek vállalkozó házi gyermekorvost. A praxist térítésmentesen adják át az önkormányzatok. Mindkét településen a rendelők új egészségügyi központban kerültek kialakításra. Bővebb felvilágosítást Pulai Nikoletta győrzámolyi polgármester nyújt a +36203404244 telefonszámon.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
– Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– vállalkozói jogviszony formában való feladatellátás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, illetve postai úton (Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.) vagy a polgarmester@gyorzamoly.hu email címre elektronikusan.
Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Győrzámoly
Email: polgarmester@gyorzamoly.hu
Telefon: +36202224119 és +36203404244
Ellátandó települések száma: Két település az Alsó-Szigetközben, Győr közvetlen szomszédságában, Győrzámoly és Győrújfalu községek.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Hirdető neve: Győrzámoly Község Önkormányzata

 • Listing ID: 7719
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Győrzámoly-Győrújfalu
 • Email: polgarmester@gyorzamoly.hu
 • Telefon: +36202224119 és +36203404244
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): Győrzámoly
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Ár: ingyenes
 • Hirdető neve: Győrzámoly Község Önkormányzata