Gyula 11. sz háziorvosi praxis betöltése

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: gyeai.vezeto / 89 megtekintés

A Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény háziorvost keres megüresedett, tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott, területi ellátási kötelezettséggel működő (ellátandó lakosságszám 3400 fő, kártyaszám 1133) háziorvosi praxisba
a) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, heti 40 órás teljes munkaidőben történő foglalkoztatás
vagy
b) vállalkozásban önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés
keretében 2022.06.01. napától.
További információ kérhető Ködmön Zsolt intézményvezetőnél a vezeto@eualapgyula.hu címen, vagy a +36-70-684-57-72 telefonszámon.

 • Listing ID: 3839
 • Pályázati feltételek: • A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség
  • egészségi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • képesítést tartalmazó oklevél másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárás lebonyolításában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
  • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról (vállalkozóként történő feladatellátás esetén),
  • nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egészségügyi szolgálati jogviszony vagy vállalkozás),
  • MOK tagsági igazolás,
  • egészségi alkalmasság igazolása.
 • A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton: a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény (5700 Gyula, Béke sgt. 39) részére történő megküldéssel, a borítékon feltüntetve a „11. sz. háziorvosi pályázat” szöveget.
  • Elektronikus úton a vezeto@eualapgyula.hu címre történő megküldéssel.
 • Megye: Békés
 • Város: Gyula
 • Email: vezeto@eualapgyula.hu
 • Telefon: 06706845772
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1133
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.06.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.04.15
 • Hirdető neve: Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.05.01