Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Halásztelki gyermek háziorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Klauszné Kerekes Mária / 1029 megtekintés

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye (a házi gyermekorvosi rendelő címe):
Cím: 2314 Halásztelek Posta köz 3/A.
– A település a Budapesttől 6 km-re található.
– Saját rendelőben a körzethez közel eső helyen a településen belül.
– A rendelő egy felújított épület, az Önkormányzat a rendelő rezsiköltségét
( villany, víz, gáz) átvállalja
– A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható.
Egyéb információk:
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási
szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet meghatározza a háziorvosi ellátás
finanszírozásának feltételeit.
További információ: Klauszné Kerekes Máriától kérhető a 24/517-270-es telefonszámon
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 4165
 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet; cselekvőképesség
  - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
  tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)EÜM
  rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény
  végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás
  gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
  96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
  - B kategóriás jogosítvány;
  - saját gépkocsi;
  - egészségügyi alkalmasság
  - felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
  - MOK tagsági igazolvány
  - egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - igazolás működési nyilvántartásba vételéről,
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely
  tartalmazza a szakmai gyakorlatot
  -egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
  cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
  - egészségi alkalmasság igazolása,
  - Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
  - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
  pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  - nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati
  anyagot megismerhessék,
  - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket
  teljesíti.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
 • A pályázat benyújtásának módja: postai úton 1 eredeti példányban vagy személyes leadni
  zárt borítékban a Halásztelki Polgármesteri Hivatalnál (2314 Halásztelek Kastély park 1.) vagy
  elektronikus formában Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (email:
  titkarsag@halasztelek.hu)
  A zárt borítékra kérjük ráírni: „házi gyermekorvosi pályázat”
 • Megye: Pest
 • Város: Halásztelek
 • Email: titkarsag@halasztelek.hu
 • Telefon: 0624517270
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 800
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.11.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.30.
 • Hirdető neve: Halásztelek Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.05.